Kontakt

Sklep Masarski Marko

CHORZÓW
ul. Barska, pawilon 7

e-mail: sklep.masarski@gmail.com
tel.: 0-530-225-829

Dane firmy:
Marko Kamil Kotarski
43-100 TYCHY
ul. Owczarska 49
NIP 646 234 71 78Pod adresem w Tychach nie jest prowadzona bieżąca sprzedaż. Istnieje możliwość odebrania w Tychach wcześniej zamówionych (telefonicznie lub mailowo) produktów. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt.

Numer konta ING:
20 1050 1373 1000 0091 4468 7200

 

 

 

Jelita naturalne siatki na szynki osłonki przyprawy dodatki akcesoria masarskie sprzęt masarski
Chorzów - Tychy - Śląsk
www.sklepmasarski.com.plRODOInformujemy, iż 25 maja 2018 roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych - RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z tym rozporządzeniem informujemy, iż: Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, głównie RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych stanowiącego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016) oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przy zachowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

Zgodnie art. 13 RODO informujemy, iż jesteśmy podmiotem gospodarczym działającym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej działającą pod firmą Marko Kamil Kotarski, Owczarska 49 43-100 Tychy, NIP 646-234-71-78, Regon: 277636803 Kontakt: sklep.masarski@gmail.com , tel 530225829 Firma Marko Kamil Kotarski, która dba o zachowanie najwyższych standardów współpracy z podmiotami gospodarczymi informuje, iż Państwa dane pozyskaliśmy:

- Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000635012, NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 w związku z zasadami funkcjonowania portalu www.allegro.pl. Obejmuje to w szczególności przekazanie do nas danych osoby, która wygrała daną aukcję oraz pytań dotyczących takiej aukcji.   Zakres otrzymywanych danych osobowych obejmuje informacje aktualnie widniejące w ustawieniach Państwa konta na Allegro, tj. imię i nazwisko, nick Allegro, adres zamieszkania (ewentualnie adres do wysyłki), e-mail oraz telefon. Jeśli dobrowolnie podaliście Państwo w formularzach Allegro dodatkowe dane osobowe, to również takie dane możemy otrzymać od  Allegro.  

Niektóre dane możemy uzyskać także bezpośrednio od Państwa w ramach kontaktów związanych z transakcją, w tym w zakresie korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, jak również w przypadku płatności przelewem.   

- w wyniku bezpośredniego kontaktu w celu złożenia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z numerem telefonu 530225829 lub drogą poczty elektronicznej sklep.masarski@gmail.com Złożenie zamówienia tymi drogami oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tego zamówienia jak i późniejszych czynności związanych z obsługą złożonego zamówienia.1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Marko Kamil Kotarski, Owczarska 49 43-100 Tychy, NIP 646-234-71-78, Regon: 277636803 Kontakt: sklep.masarski@gmail.com , tel 530225829

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług w zakresie sprzedaży i dostaw towarów wynikających z charakteru prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, archiwizacji, obowiązku skarbowego, a także oferty sprzedaży towarów oferowanych przez Marko Kamil Kotarski W zakresie związanym z realizacją usług sprzedaży i dostaw towarów, dane mogą być powierzane kontrahentom firmy Marko Kamil Kotarski ( firmy logistyczne Inpost, Poczta Polska, DPD ) w celu dostarczanie towaru przez firmę logistyczną zgodnie ze złożoną dyspozycją w trakcie zawierania umowy sprzedaży. Dane mogą być powierzane także, w przypadku sporów handlowych np. kancelarii adwokackiej, firmie windykacyjnej, a także organom prowadzącym rozstrzygnięcie sporu, na podstawie umów o powierzeniu danych osobowych, jeśli tego wymaga.

3) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wzajemnej współpracy handlowej w zakresie sprzedaży i dostaw towarów, a po nim- przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności o rachunkowości i podatkowego, w tym okres niezbędny dla rozwiązywania ewentualnych sporów.

4) Przysługuje Państwu prawo do złożenia pisemnej ( w tym drogą poczty elektronicznej na adres sklep.masarski@gmail.com ) prośby o usunięcie Państwa danych

5) Przysługuje Państwu w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów- prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) W sytuacji otrzymania żądania ?dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - niezwłocznie,? nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, możemy przedłużyć termin odpowiedzi o kolejne 2 miesiące. W terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania zawsze poinformujemy o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli żądanie będzie przekazane elektronicznie, w miarę możliwości informację również przekażemy elektronicznie, chyba że wskazana zostanie inna forma. W przypadku, gdy nie podejmiemy działań w związku z żądaniem z ust. 10, niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - poinformujemy o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Udzielenia informacji zgodnie z ust. 10 jest wolne od opłat, jednakże jeżeli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy: odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. W przypadku powzięcia przez Pani/Panią informacji o naruszeniu ochrony danych, prosimy o powiadomienie nas o tym niezwłocznie. ?Umożliwi nam to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki powiadomimy o takim naruszeniu, jeżeli dotyczy ono Państwa danych.

7) Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i rozpoczęcia współpracy w zakresie sprzedaży i dostaw towarów.

8) Przetwarzane przez Marko Kamil Kotarski Państwa dane osobowe to: nazwa firmy, imię, nazwisko, adres, adres siedziby firmy, nr telefonu oraz e-mail, NIP, Regon, numer rachunku bankowego.

9) Marko Kamil Kotarski nie sprzedaje Państwa danych oraz nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

10) Marko Kamil Kotarski zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje Państwa były: - poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, - uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, - adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe, - dokładne i aktualne, - nie przechowywane dłużej niż to konieczne, w tym zgodnie z obowiązkiem podatkowym. - przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania, - bezpiecznie przechowywane, - nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

11) Wysyłając/składając zapytanie w formie telefonicznej lub email-owej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Marko Kamil Kotarski Państwa danych osobowych zawartych w zapytaniu.


© Marko Kamil Kotarski - wszelkie prawa zastrzeżone.